Nearmuotos elastomerinės tarpinės

Produkto aprašymas

 

N15, N20 ir N3 tipo elastomerinės tarpinės yra pagamintos iš vulkanizuoto kaučiuko EPDM bazėje, o R5 tipo tarpinė iš poliuretanino ir humos kompozito. Tarpinių paviršius yra lygus. N15 ir N20 tipo tarpinės skirtos sijų, santvarų, ryšių bei perdangų atrėmimui. Jos perduoda apkrovas į atramą užtikriną elementų laisvą pasisukimą ant atramos bei sumažina horizontalias jėgas, atsirandančias dėl deformacijų , temperatūrinių pokyčių. Jos apsaugo nuo pernelyg ekscentriškų apkrovų ant atramų bei įrąžų atsiradimo ant.

N3 ir R5 tipo tarpinės kontroliuojamuoju būdu perima apkrovas ir nedideles horizontalias  deformacijas bei atramų pasisukimus. Taip pat leidžia išvengti perteklinių apkrovų  bei spaudimo į kraštus. Tuo pat metu tarpinės išlydina nedidelius nelygumus bei nukrypimus nuo projektinės plokųtumos. Jos skirtos naudoti ten kur nėra išorinių oro sąlygų bei ultravioletinių spindulių poveikio.

Tarpinės naudojamos sekančiai:  kai įtempimai yra iki 15 N/mm2 (tipas N15), iki 20 N/mm2 (tipas N20), iki 3N/mm2 (tipas N3) ir iki 1,5 N/mm2 (tipas R5).

N15, N20, N3 ir R5 tipų nearmuotos elastomerinės tarpinės gali būti kvadratinės, stačiakampės arba apvalios formos su kiaurymėmis (apvaliomis, ovalinėmis, atviromis) arba be jų.

 

ŽYMĖJIMAS

t – tarpinės storis, mm

b – tarpinės plotis, mm

l – tarpinės ilgisi, mm

d1 – kiaurymės skersmuo, mm

D – apvalios tarpinės skersmuo, mm

d2 – kiaurymės ilgis, mm

 

MATMENYS

 • Storis, t: 5, 10, 15, 20 mm
 • Kraštinių matmenys:

 

Tipas N15, N20

 • Plotis, b: 50 h 1000 mm
 • Ilgis, l: 50 h 12000 mm

Tipas N3

 • Plotis, b: 50 – 1400 mm
 • Ilgis, l: 100 – 10000 mm, kai t = 5 mm
 • Ir 100 – 5000 mm, kai t =10 – 20 mm

Tipas R5

 • Plotis, b: 50 – 1250 mm
 • Ilgis, l: 100 – 10000 mm

Standartinis nearmuotų elastomerinių plokščių matmuo (Tipas N15 ir N20) 1000 x 1400 mm.

 

 1. Kiaurymė apvali
 2. Kiaurymė pailga
 3. Kiaurymė stačiakampė
 4. Išpjova išorinė
 5. Išpjova pailga
 6. Išpjova stačiakampė
 7. Išpjova įžambi

 

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Elastomerinės tarpinės ant atramos turi būti montuojamos tik atraminio elemento armavimo zonoje ir tik ten, kur nėra dinaminių apkrovų poveikio.

 

 

UGNIAATSPARUMAS

Nearmuotoms elastomerinėms tarpinėms yra atlikti priešgaisriniai bandymai  Laboratorium Badań Ogniowych ITB. Jos atitinka REI 120 ugniaatsparumo klasei keliamus reiklavimus. Parenkant linijines tarpines reikia įvertinti jų sunykimo/degradacijos laipsnį be mineralinės vatos apsauginio sluoksnio arba jos panaudojimo aprašytoTechniniame Liudijime Nr. AT-15-7634/2013.

Naudojant taškinio tipo tarpines REI 120 ugniaatsparumo klasės užtikrinimui reikia papildomai naudoti mineralinės vatos apsauginius sluoksnius mažiausiai 30 mm pločio.

 

UŽSAKYMO SPECIFIKACIJA

t × b × l mm

t – tarpinės storis, mm              b – tarpinės plotis, mm              l – tarpinės ilgis, mm

 

Papildomi duomenys

 

SKERSINĖS TEMPIMO JĖGOS, ATSIRANDANČIOS DĖL LINIJINĖS TARPINĖS DEFORMACIJOS

(taikoma 2 atrėminų klasei, jei nereikalaujama detalesnių parametrų)

Zq = 1,5 × F× t × a × 105

Zq – skersinė tempimo jėga, N

F – apkrova, N

t – tarpinės plotis, mm

Kad atrama perimtų skersinę tempimo jėgą privalu atraminiame elemente įvesti papidomą armavimą.

Apkrovos lygiagrečios tarpinės paviršiui (deformacijos, kurias sukelia horizontalūs poslinkiai ).

Maksymalus leistinas posūkio kampas ir horizontalaus poslinkio diapazonas ( apsauga nuo poslinkio) apskaičiuojamas sekančiai:

tan y = 0,7 × (t-2)/2

u = t × tan y mm

tan y – deformacijos kampas,

t – tarpinės storis, mm

u – horizontalus poslinkis, mm

 

Pastovi vidinė apkrova lygiagreti tarpinės paviršiui yra nepriimtina. Norint perimti trumpalaikes išorines horizontalias apkrovas rekomenduojama apsaugoti tarpinę nuo poslinkių:

 

H1 + H 2 < 0,05 × F

H 2 = b × l × G × tan y

 

H1 – išorinė horizontali apkrova, N

H2 – vidinė jėga, atsirandanti dėl deformacijų, N

tan y – deformacijos kampas,

G – skersinis tamprumo modulis (0,9 N/mm2)

F – apkrova, N

b, l – tarpinės kraštinių ilgis, mm

Veikiant trumpalaikėms išorinėms horizontalioms aprovoms maksimaliai leistinas posūkio kampas gali būti viršijamas.

 

POSŪKIO KAMPAS

Leistinas posūkio kampas ant atramos, susidarntis dėl atremiamo elemento deformacijos ir įlinkio įvertinant paviršiaus nelygumus ir nukrypimus apskaičiuojamas sekančiai:

 

Oleistinas < 0,2 × t/b , bet CU = 0,03 rad

 

a – posūkio kampas, rad

 

Parenkant besijungiančių konstrukcijos elementų (atremiamų ir atraminių) matmenis reikia įvertinti atsirandančia ekscentrines jėgas dėl tarpinės deformacijos bei posūkio kampo nuo vertikalios jėgos poveikio.

e – ekscentricitetas

 

STANDUMAS

STANDUMAS

Jeigu parenkamos dvi skirtingų matmenų tarpinės po vientisu konstruktyviniu elementu (vienoje linijoje), vniekada negalima viršyti sekančios sąlygos:

(max A/t)/(min A/t) < 1.2

Neįvertinus šios sąlygos reikia visą apkrovą išdalinti į atskiras tarpines per visą elemento ilgį.