Įvadas

Siekiant pastatyti pastatą ir gauti architektūriniu požiūriu patrauklų vizualinį efektą ir optimaliai panaudoti grindų plotą, dažnai tarpaukštinės perdangos gaminamos plokščių ir kolonų sistema.  Atsisakius nuo sijinės sistemos atsiranda perdangos plokštės praspaudimo pavojus ties taškinėmis atramomis. Iš pradžių ši problema buvo išspręsta naudojant vadinamąjį “grybinę perdangą”, kuriai būdingas praplatinta kolonos galvena, kurios dėka padidėjo perdangos atramos paviršius.

 

Šiuo metu, siekiant apsaugoti konstrukciją nuo praspaudimo, skersinis perdangos zonų atrėmimo sustiprinimas atliekamas sekančiai:

 • atlenkiant strypus
 • naudojant kilpas
 • naudojant sisteminius elementus, kaip pvz.: RABA RZP tipo praspaudimo armatūra.

Plieniniai strypai RABA RZP naudojami kaip armatūros armavimo elementai, perimantys kirpimo jėgas gelžbetoninių perdangų plokštėse bei pamatų elementuose jų atrėmimo vietose. RABA RZP plieninių strypų abiejuose galuose yra suformuotos plokščio disko tipo galvutės. Šie strypai gali būti pavienių elementų pavidalu arba juos galima sujungti su plienine juosta į armatūros rinkinius. Standartiniai elementai susideda iš 2 arba 3 strypų, tačiau galima užsakyti ir didesnius elementus.

RABA RZP armatūros nuo praspaudimo panaudojimo charakteristikos:

 • minimalus perdangos plokštės storis – 18cm
 • betono klasė nuo C20/25
 • strypai nuo praspaudimo iš plieno, kurio plastiškumo riba fyk = 500MPa, o tąsumo klasė B
 • paprastas ir greitas montavimas iš apačios arba nuo viršaus
 • matmenys pagal Eurokod PN-EN 1992-1-1 bei Techninį Liudijimą ITB AT-15-9735/2016
 • galimi strypų skersmenys: 10, 12, 14, 16, 20, 25 [mm]
 • strypų galvutės yra 3 kartus didesnės už strypo skersmenį
 • pavieniai arba dviejų bei trijų strypų elementai
 • plokščias perdangos plokštės paviršius iš apačios ? galimybė optimaliai išnaudoti pastato paviršių
 • paprastesnis ir pigesnis klojinių montavimas perdangai
 • większe zestawy trzpieni możliwe są do wykonania na zamówienie
 • do stosowania dla każdego przekroju poprzecznego słupa i jego usytuowania

Armatūra nuo praspaudimo RABA RZP gali padidinti apkrovą pamatinei plokštei iki 50%, o perdangos plokštės iki 90%.

Kontrolinės zonos

Kontrolinė zona U0 yra ties atramos kraštu, pagrindinė kontrolinė zona U1 yra 2,0d atstumu nuo apkrovos lauko, o ilgis ir atstumas nuo atramos kontrolinės zonos Uout, už kurios armatūra no praspaudimo nebereikalinga, apskaičiuojamas.

 

Pamatams kritinė zona u1 yra ne daugiau kaip 2,0d nuo apkrovos lauko. Norint rasti tikslią vietą, skaičiavimai turėtų būti atliekami pakartotinai (išsami informacija apie kituose puslapiuose). Šis plotas yra vidinėje u1 zonoje ir vadinamas kritine zona Acrit

 

Jei atramos yra didelio skerspjūvio, rekomenduojama sumažinti kontrolines zonas, kaip parodyta:

 

Esant kraštinėms arba kampinėms atramoms, patikrinami 2 atvejai:

 • kaip vidinėms atramoms;
 • kontrolinės zonos yra nukreiptos statmenai į perdangos kraštą (paveiksėlis žemiau)