Garsą ir vibracijas slopinančios tarpinės SD arba TD 21 SD tipo yra vienalytės nearmuotos bei profiliuotos. SD tipo tarpinė skirta gelžbetonio gaminiams, o TD 21 SD tipo tarpinė – monolitinėms konstrukcijoms. Puta aplink elastomerą tarnauja kaip užpildas, kuris neleidžia betonui užpildyti deformacines ertmes aplink elastmerą betonavimo metu..

Akustinės elasomerinės tarpinės naudojamos kaip akustinė izoliacija laiptinėms, platformoms bei kitiems jungiamiesiems mazgams.

Tarpinės savo funkcijas pilnai gali atlikti jeigu įvykdomos sekančios sąlygos:

  1. a) laiptų aikštelės negali būti sujungtos su laiptinės siena; tam tikslui reikia įrengti deformacinę siūlę ir jose sumontuoti atatinkamas izoliacines tarpines ir elastingomis mastikomis;
  2. tarp laiptų aikštelės ir atraminės platformos turi būti įrengta deformacinė siūlė ir sumontuota kaip ir p. a);
  3. ant atramų ir platformų (imtinai su pirma pakopa, jei viršutinis paviršius yra sutampa su aikštelės aukščiu) rekomenduojama įrengti izoliacinius pagrindus-grindis (pvz. plaukiojančius arba elastingus paviršius su Alw rodikliu lygi naudojamų elastomerinių tarpinių rodikliui; grindų / pagrindo kraštuose prie sienos reikia naudoti elastingą izoliaciją papildomai apsaugotą plastišku patvariu glaistu.

Smūginio lygio sumažinimo rodiklių laboratorinės vertės (smūginio garso slopinimo) ALw, kuomet laiptų aikštelės atremiamos ant atramos (platformos) naudojant SD (10mm storio) ir TD 21 SD (10mm storio) tipo tarpines, gaunamos sekančios:

  • kai įtempimai 0,1 + 0,3 MPa: ALw = 23 dB,
  • kai įtemoimai 0,4 + 1,0 MPa: ALw = 24 dB.

Pagal PN-B-02151-3:1999 normą projektuojant reikia priimti redukuotas Alw vertesapie 2 dB atsižvelginat į laboratorines vertes.

SD tipo elastomerinės tarpinės skirtos vibracijų ir garsų slopinimui bendros paskirties pastatuose ie pramoninėse konstrukcijose.

Be vibracijų ir garsų slopinimo SD tipo tarpinės atraminiuose elmentuose perima apkrovas iki  10 N/mm2 ir deformacinius poslinkius ne didesnius nei  ±4 mm (kai tarpinės storis 10 mm), ±2 mm (kai tarpinės storis 5 mm) bei apsaugo gretimų elementų kraštus / kampus nuo pažeidimų. Profiliuotos SD tipo tarpinės gali būti naudojamos ir kaip linijinės vieniems ant kitų gulančių gelžbetoninių elementų atskyrimui. Tuo tarpu TD 21 SD tipo tarpinės skirtos elementams betonuojamiems statybvietėje. Jos sukelia kontroliuojamą apkrovos perkėlimą ir įgalina horizontalius poslinkius bei atraminių konstrukcijų posūkis. Užkerta kelią  ekscentinių jėgų atsiradimui. Tuo pat metu kompensuoja atremiamo paviršiaus lygiagretumo nukrypimus.

Šių savybių dėka galima užkirsti kelią ekscentrinėms apkrovoms ir užtikrinti atraminio paviršiaus apsaugą. Tuo pačiu metu jos išbalansuoja / išlygina atraminių paviršių lygiagretumo nukrypimus.

Garso izoliacijos tobulinimas, atsižvelgiant į standartinių elastomerinių tarpinių panaudojimą, sudaro: 10mm storio tarpinėms (kai įtempimai yra ribose nuo 0,1 iki 1,0 N/mm2) mažiausiai 28 dB. Geriausi „slopinimo” parametrai gaunami esant 0,5 N/mm2 – 34 dB, o 5 mm storio tarpinėms ((kai įtempimai yra ribose nuo 0,1 iki 1,0 N/mm2) mažiausiai 18 dB.